Bộ lọc
Giá
< 100.000 đ
100.000 đ -> 200.000 đ
200.000 đ -> 300.000 đ
300.000 đ -> 4.000.000 đ
4.000.000 đ -> 500.000 đ
500.000 đ -> 600.000 đ
600.000 đ -> 700.000 đ
700.000 đ -> 800.000 đ
800.000 đ -> 900.000 đ
900.000 đ -> 1.000.000 đ
> 1.000.000 đ
Màu sắc
Đỏ
Đen
Xanh
Trắng
Hồng
Xanh lá
Vàng
Cam
Gỗ Tự Nhiên
Walnut
Bạc
Đồng
Xám Xanh
Size
1000
1200
1400
1600
930
Bộ
D40 x H4.7
D45.5 x H5.7
35 x 35 x H6.7
30.5 x 30.5 x H5.7
42x32xH4.7
45.7x35.6xH5.7 (cm)
Chuẩn
30x18xH1.6
35x24xH1.6
34.5x26xH9 (cm)
28x21xH10 (cm)
24x14.5xH5 (cm)
34.5x25xH6.5 (cm)