Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Trang web f21.com.vn do công ty TNHH Nội Thất Kế Kỷ 21 quản lý, F21 cam kết bảo mật thông khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.